Khóa học 4 – Online Workshop Series
Digital Marketing Mindset: Starting with Facebook Ads

“>ONLINE WORKSHOP SERIES:”> “>”>DIGITAL MARKETING MINDSET “>starting with Facebook Ads “> Right 1st step into Digital Marketing Career Xây dựng cách tư duy hệ thống về Digital Marketing qua việc học chuyên sâu và thực tiễn về quảng cáo trên Facebook – Digital Platform khởi đầu trước khi thấu hiểu nhiều platform khác Đăng ký […]

Khóa học 1 –
Creative Fundamentals

Chuẩn hóa kiến thức Creative, tự tin hơn khi thực hiện các Marketing Work yêu cầu kỹ năng Sáng tạo

3 buổi học livestream online class + 1 bonus video về cách xây dựng portfolio