ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Vì tuổi đời còn trẻ nên nhiều bạn sinh viên rất khó được nhúng tay vào những dự án Marketing lớn để có kinh nghiệm làm nổi bật CV. Vậy nên, giải thưởng của các cuộc thi Marketing trong và ngoài ĐH là bảo chứng tốt chỉ sau kinh nghiệm thực tế để hồ sơ của bạn trở nên hấp dẫn với nhà tuyển dụng. Nhưng nếu không được giảng dạy bài bản về Marketing case thì dù có nền tảng Marketing từ insight, idea… thì cũng rất khó giải được vì những kiến thức về phân tích 4C, 4P hay Insight, idea cũng chỉ là một phần nhỏ trong lộ trình giải một case.

ĐỐI VỚI JUNIOR MARKETER

Kể cả có kiến thức nền tảng về Marketing nhưng junior marketer hiện nay chưa được đụng ta thực hành nhiều case marketing để có thể ứng dụng được kiến thức Marketing được học.

Ta vẫn quẩn quanh các task về chạy ads, làm content, tổ chức event, không biết dùng kiến thức đã học để giải quyết những bài toán lớn hơn, để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Khóa học này cực kỳ tập trung vào thực hành để giải quyết cho bạn điều đó.

Leave a Reply