Nhận ngay những kiến thức bổ ích hàng tuần và thông tin khuyến mãi về các khóa học của No More Lies

PHÂN BIỆT VÀ RESEARCH BRIEF – BƯỚC ĐẦU ĐỂ CÓ MỘT CAMPAIGN THÀNH CÔNG

Nhiều bạn trẻ khi mới gia nhập các Agency thường bị “ngợp” giữa biển các thuật ngữ. Sự bối rối ấy nhiều khi còn bắt đầu ngay từ khi… chúng ta nhận “brief” từ Client. Để không gặp tình trạng như vậy, hãy cùng phân biệt rõ sự khác nhau giữa các loại brief và cách research – làm thân với brief nhé!

Search
Nhận ngay những kiến thức bổ ích hàng tuần và thông tin khuyến mãi về các khóa học của No More Lies