Nhận ngay những kiến thức bổ ích hàng tuần và thông tin khuyến mãi về các khóa học của No More Lies

ONLINE WORKSHOP SERIES

MARKETING CAREER PLANNING

Thấu hiểu sâu sắc & thực tế các phòng ban cốt lõi trong marketing, nắm rõ lộ trình chuẩn bị và ứng tuyển

Tại sao nên đăng ký Online Workshop Series?

  • Xác định lộ trình nghề nghiệp với các case study thực tế
  • Network lâu dài – Group chat trao đổi trực tiếp
  • Training kỹ năng ứng tuyển từng phòng ban

01. BA ĐIỀU BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC
WORKSHOP MARKETING CAREER PLANNING

01. BA ĐIỀU BẠN NHẬN ĐƯỢC
TỪ KHÓA HỌC

WORKSHOP MARKETING CAREER PLANNING

Khóa học giúp bạn xác định rõ được lộ trình nghề nghiệp (Career Planning) để bước chân vào mảng mình mong muốn

Cung cấp kiến thức chính thống và có hệ thống
về các phòng ban và kỹ năng ứng tuyển

Private group tư vấn trực tiếp lộ trình nghề nghiệp
với anh Trần Hoàng Dương

02. WORKSHOP DÀNH CHO AI?

Dành cho các bạn sinh viên năm 3-4 hoặc đã ra trường 1-2 năm mà đang gặp một hay nhiều khó khăn dưới đây:

03. NỘI DUNG WORKSHOP

04. GIẢNG VIÊN

★ Thao Trinh

★ Lan Phuong

★ Van Thuy

★ Hoang ANh

05. CẤU TRÚC ONLINE WORKSHOP SERIES

06. HỌC PHÍ

07. CÁC RECORDED VIDEO QUÀ TẶNG KHI ĐĂNG KÝ COMBO

Thông tin workshop

Thời gian khai giảng:Không giới hạn
Thời gian kết thúc dự kiến:Không giới hạn
Thời lượng: 4 buổi
Record học bất kỳ lúc nào 

Form đăng ký

Search
Nhận ngay những kiến thức bổ ích hàng tuần và thông tin khuyến mãi về các khóa học của No More Lies