Ngành Marketing rộng bao la.

Làm thế nào để đặt bước chân đầu tiên vào ngành này một cách hợp lý nhất đây?

Nhiều khóa học trên thị trường đang quá đắt đỏ so với mức thu nhập sinh viên…

Mà học xong chắc có dùng ngay được không?

Học xong rồi, mình network tiếp với ai để đi tiếp trong chặng đường sự nghiệp đây?

Học khóa hay rồi. Gặp người đỉnh rồi. Vậy tiếp theo mình tự học với sách như thế nào?

Tất cả các câu hỏi đó của bạn sẽ được trả lời bởi No More Lies: The right 1st step into marketing world.

Asset 4 (1)

Các khóa học

Khóa học 1 –
Creative Fundamentals
Anyone Can Be Creative

Chuẩn hóa kiến thức Creative, tự tin hơn khi thực hiện các Marketing Work yêu cầu kỹ năng Sáng tạo

3 buổi học livestream online class + 1 bonus video về cách xây dựng portfolio
No more lies #1
Anyone can be “Creative”
Anyone Can Be Creative
NoMoreLies #1
Khóa học 2 –
Marketing Case/Contest Preparation
4 buổi học livestream online class
Tự tin biết hướng giải cho nhiều dạng Marketing Case trong các cuộc thi lớn nhỏ tại Việt Nam và cả trong thực tế
Inside Crafting & Idea Evolution
4 buổi học livestream online class

Sự kiện

Blog

ĐIỀU GÌ ĐƯA AHC ĐẾN...

5 min read

CMO THINK AND ACTION 2022...

5 min read

QUÝ QUÂN HOTOKA ĐÃ TỎA...

5 min read

COMMUNITY

BE PART OF
NO MORE LIES