Nhận ngay những kiến thức bổ ích hàng tuần và thông tin khuyến mãi về các khóa học của No More Lies

What Else 3 – Nói Nhiều Làm Nhiều

“Nói ít làm nhiều” xưa rồi, trong guồng quay mar-com hôm nay, người nông dân vừa phải nói quá chừng, đồng thời làm hết mình mới mong “đủ lúa” cho “hợp tác xoã” và thương hiệu của mình.

Chuyện mần chiến lược và ý tưởng của thiên hạ được soi dưới con mắt đáng ghét của WhatElse. Liệu chăng nói nhiều hơn một chút, làm nhiều hơn một chút thì chiến dịch mùa này sẽ bội thu?

Search
Nhận ngay những kiến thức bổ ích hàng tuần và thông tin khuyến mãi về các khóa học của No More Lies