Nhận ngay những kiến thức bổ ích hàng tuần và thông tin khuyến mãi về các khóa học của No More Lies

ONLINE WORKSHOP SERIES: ADVERTISING CAREER PLANNING

🌱 BỐI CẢNH “Làm account khổ lắm, chỉ là culi của agency và khách hàng thôi” “Em thích làm Planner lắm nhưng mầm non như em có làm nổi không?” “Em nghe nói muốn sang client thì nhảy vào làm account trong agency làm trước đi, sau này làm client mới dễ.” “ Planner áp lực […]

Online Workshop Series: Marketing Career Planning – Part 2: Media & Trade Function

Thấu hiểu sâu sắc & thực tế các phòng ban cốt lõi trong marketing, nắm rõ lộ trình chuẩn bị và ứng tuyển     BỐI CẢNH   Thị trường lao động Marketing luôn là “biển động” vì cần nhân sự học hỏi nhanh chóng thích ứng thị trường. Nếu ta thiếu đi một tầm […]

MASTERCLASS MARCHSERIES

Read2Grow with Brand ManagersWorkshop 1: What is insight & how to find it?Workshop 2: Finding your business’ source of growth tIÊU ĐỀ Ảnh NML

Search
Nhận ngay những kiến thức bổ ích hàng tuần và thông tin khuyến mãi về các khóa học của No More Lies