ONLINE WORKSHOP SERIES: Digital Marketing Mindset

Xây dựng cách tư duy hệ thống về Digital Marketing qua việc học chuyên sâu và thực tiễn về quảng cáo trên Facebook – Digital Platform khởi đầu trước khi thấu hiểu nhiều platform khác     Các bạn sinh viên năm 2-4 Muốn bắt đầu vị trí đầu tiên trong Digital Marketing nhưng không […]

Online Workshop Series: Marketing Career Planning – Part 2: Media & Trade Function

Thấu hiểu sâu sắc & thực tế các phòng ban cốt lõi trong marketing, nắm rõ lộ trình chuẩn bị và ứng tuyển     BỐI CẢNH   Thị trường lao động Marketing luôn là “biển động” vì cần nhân sự học hỏi nhanh chóng thích ứng thị trường. Nếu ta thiếu đi một tầm […]