Nhận ngay những kiến thức bổ ích hàng tuần và thông tin khuyến mãi về các khóa học của No More Lies

CAREER ORIENTATION: WHAT DOES IT TAKE TO BE AN OUTSTANDING MARKETING FRESHER IN 2021?

“Không lẽ cứ (chỉ) luyện & thi mãi thế sao?”

Bạn có biết, đến năm nay (2020) – chương trình Management Trainee của Unilever (đại diện tiêu biểu của hình thức tuyển-dụng-qua-cuộc-thi) đã diễn ra hơn 15 mùa (từ những năm 2005 và cả trước đó). Thông tin này có ý nghĩa gì?

Search
Nhận ngay những kiến thức bổ ích hàng tuần và thông tin khuyến mãi về các khóa học của No More Lies